Kubota: U15 U17 G2 G3 KH21 KX41 Kubota motor: D782 1G820-73035 1G820-73030